PhotoGrid_1404593917774[1]

PhotoGrid_1404594199661[1]PhotoGrid_1404594400888[1]20140705_17425620140705_17433720140705_17451420140705_17452320140705_17453220140705_17470920140705_17464620140705_17474220140705_17493120140705_17504020140705_17505720140705_18120820140705_175123  

曬爬紀錄

地點:新竹南寮貝殼公園

時間:2014/07/05 PM:1600

成員:偉翔&沙西米&小宇&阿鴻&加賀&雄

爬寵:成體黑喉巨蜥(阿咪)

       成體砂巨蜥

       亞成體巨人泰加蜥(巨峰)

       幼體眼鏡凱門鱷(妹妹)

       幼體紅鬣蜥(雷克斯)

全站熱搜

雄 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()